Vedlikehold på nettsiden

Oppdatert 12. februar 20185.6.34

Flytting av nettsiden vår til ny server tar beklageligvis lengre tid enn forventet. Dette er noe som gjøres av en tredjepart, og vi kan dessverre ikke gjøre noe med dette. Vi forsøker stadig å purre på dem. Ulempene for dere er like store våre, og vi håper å få dette på plass innen kort tid.

Ferdighetssenteret kan ellers benyttes som normalt i denne tiden, men romreservasjon kan ikke gjøres. Det er førstemann-til-mølla-prinsippet som gjelder, men hvis hensyn overfor hverandre. Nedenfor følger reglene som alltid gjelder på våre rom.
Resservasjon gjøres ved å skrive dere på listene utenfor rommene. Husk dato og klokkeslett, og hver student kan kun reservere et rom 2 timer per dag. For øvrig gjelder de vanlige reglene - som alltid gjelder på våre rom. Overholdes ikke disse, vil reservasjonene bli slettet eller kunne bli overtatt av andre

Rydding
  • Du rydder etter deg iht. bildene som henger på veggene hver gang du forlater et rom du har brukt. Opplever du at et rom ikke har blitt ryddet, si ifra til oss, og vi tar kontakt med siste person som benyttet seg av rommet.
  • Utstyr
  • Du prøver å unngå og ødelegge Ferdighetssenterets utstyr, og sier ifra hvis du oppdager defekt utstyr.
  • Vi fyller på utstyr flere ganger i uken, men går det tomt i mellomtiden; ta kontakt med oss (hjelp@ferdighetssenteret-uio.no) slik at vi kan fylle på med mer
  • Reservasjoner
  • Du kan ikke reservere mer enn ett rom samtidig
  • Du kan maksimalt reservere hvert rom 2 timer per dag
  • Andre kan fritt overta retten til å bruke rommet hvis du er mer enn 15 minutter for sent ute til din reservasjon
  • Man har vikeplikt overfor fakultet, institutt og Ferdighetssenterets ansatte hvis reservasjoner mot formodning måtte kollidere
  • Reservasjoner kan derfor kunne slettes på kort varsel